ရိုဟင္ဂ်ာဗီးရွင္း ျမန္မာပိုင္း သတင္း၊ ဇန္နဝါရီလ (၉)ရက္-၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

MD
By January 10, 2014 07:14

Follow me on Twitter

Facebook

13 hours ago
WATCH: #Rohingya Daily News 22 August 2017

WATCH: #Rohingya Daily News 22 August 2017
https://youtu.be/Wl9SnVCe7zo

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1024 »

Subscribe with us