ျမန္မာလုံထိန္းရဲ၊ ALPအဖဲြ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဓါးျပအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ေမာင္ေတာတြင္ အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာ သံုးဦးကို သတ္ျဖတ္

msa
By May 4, 2014 18:06

အက္မ္အက္စ္ အဏၰ၀ါ

၂၀၁၄၊ ေမလ ၄ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕

rvisiontv.com

Some of the people injured during the shootout by armed terrorist.

လုံထိန္းရဲႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီ (ALP) အဖဲြ႕ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳဓါျပမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား

ေမာင္ေတာ။  ။ ေမလ ၃ရက္ ၂၀၁၄၊ မနက္ ၁:၄၀ နာရီအခ်ိန္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေဘၤာေကြး (ကူလႅံဳ)ေက်ုးရြာတြင္  ျမန္မာလုံထိန္းရဲႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီ (ALP) အဖဲြ႕ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ေမြးစားထားေသာ လက္နက္ကိုင္ဓါးျပအဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအပါအ၀င္ အျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာသံုးဦး သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ထပ္ ကိုးဦး ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ဒါဏ္ရာရရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက ဒီလူသတ္မႈဟာ  အနီးအနား႐ိွသစ္ေတာထဲက လက္နက္ကိုင္ ဓါးျပမ်ား က်ဴးလြန္တာျဖစ္တယ္လို႔ အျပစ္တင္ေျပာ ၾကားေပမယ့္ ေဒသခံမ်ားကေတာ့ ဒါ ဓါးျပမ်ားခ်ည္းသာ က်ဴးလြန္တာမဟုတ္ဘဲ၄င္းတို႕အတူ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားလည္းပါ၀င္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ လုံထိန္းရဲမ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံၿပဳထားေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုၾကသည္။

“ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္ဓားျပဂိုဏ္း တစ္ခုရွိသည္။ ဂိုဏ္း၏ေခါင္းေဆာင္နွင္႔  အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္မွာ အဗၺဒြလ္ဟက္ကင္မ္ ဆိုသူျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ထိုေဒသရွိ ခ်မ္းသာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မၾကာခဏဆိုသလို ျပန္ေပးစြဲၿပီး ျမန္မာေငြက်ပ္သန္းႏွင္႔ခ်ီ၍ ေငြညွစ္ေနၾကသည္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာခ်ီ၍ ရွိေနပါၿပီး။ ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာမ်ား က အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုင္ၾကားၾကေသာ္လည္း ဓားျပမ်ားကို မည္သို႔ မွ် အေရးမယူခဲ႔ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုဓားျပမ်ားအား အေရးယူေပးရမည္႔အစား စစ္တပ္ ၊ ရဲ ႏွင္႔ လံုၿခံဳေရး (လံုထိန္း) တို႔က ဓားျပ မ်ားထံမွ ၇၀% ခန္႔ ေ၀စုရေသာေၾကာင္႔ သူတို႔အား (စစ္တပ္ ၊ ရဲ နွင္႔ လံုထိန္း) တို႔မွ အျပည္႔အ၀ အကာအကြယ္ေပး၊ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေဒသခံ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဓားျပတိုက္ခံရမ႔ႈ တြင္သူတို႔ (အာဏာပိုင္နွင္႔ဓားျပ) မ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိဟု ကၽႊႏု္ပ္တို႕ခံယူပါသည္။

ေမလ၂ ရက္ ၂၀၁၄ ေန႔ မနက္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ၊ သေဘၤာေကြး (ကူလႅံဳ)ေက်းရြာ႐ိွ သစ္ေတာအနီး ကြမ္းၿခံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ၂ ဦး အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ စစ္ေသြး ႂကြမ်ား ႏွင္႔ လံုၿခံဳေရး (လံုထိန္း) တပ္ဖြဲ႔ တို႔က ဖမ္းဆီးၿပီး ေသလုေမ်ာပါး ျဖစ္ေအာင္အထိ တစ္ေန႔လံုး ရိုက္နွက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ သူတို႔ ၂ ဦးသည္ ထိုသို႔ ညွင္းပန္း ရိုက္နွက္ခံရမႈေၾကာင္႔ ယခုအခ်ိန္အထိ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မ်ားမွာ ALA (ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္) အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည္ဟု  တိုက္ခိုက္ခံရသူတို႔က ယံုၾကည္ၾကသည္။

ထိုညမွာဘဲ (ေမလ ၃ရက္ ၂၀၁၄ နံနက္ ၁နာရီ ၄၀ မိနစ္)အခ်ိန္တြင္၊ ရခိုင္အၾကမ္းဖက္အခ်ဳိ႕ႏွင္႔ ဓားျပအုပ္စု၀င္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ သေဘၤာေကြး (ကူလႅံဳ) ေက်းရြာအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ႔ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔သည္ ေက်းရြာအုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ဦးဇကရီးယား၏ အိမ္အတြင္းထဲသို႔ ခ်ိဳးဖ်က္၀င္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ခဏၾကာ သူတို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နွင္႔ စတင္စကားမ်ားၾကၿပီး တိုက္ခိုက္ေနၾကခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ကူညီေပးၾကပါဟု ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုေတာ႔သည္။ ေက်းရြာလံုၿခံဳေရးစခန္းသည္ သူ၏အိမ္ ႏွင္႔ ကိုက္၅၀၀ ခန္႔သာကြာေ၀းေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးမ်ားက လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အေရးယူရန္ထြက္မလာခဲ႔ၾကေပ။ သို႕ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ကယ္ဆယ္ရန္ရြာသားမ်ားသာ ထြက္လာခဲ႔ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္စုသည္ ရြာသားမ်ားအား စတင္ပစ္ခတ္ေတာ႔သည္။ က်ည္ဆံ ထိမွန္တာေၾကာင့္ ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာ ၉ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ႔ၿပီး ၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ၃ ဦးမွာ ထိုေနရာတြင္ပင္ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ႔သည္။

အသတ္ခံရသူ အမည္မ်ားမွာ

၁) ဦး ဇကရီယာ (ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး) အသက္ (၃၅)ႏွစ္ ၀န္းက်င္

၂) ဟာစီနား (ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး၏ ကိုယ္၀န္သည္ဇနီး) (ဘ) အစၥလာမ္ အသက္ (၃၃)ႏွစ္ ၀န္းက်င္

၃) Mv ဆယိဒ္ အာမိန္ (ဘ) အာဘ္ဒူလ္ ဇာဘ္ဘာရ္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္ ၀န္းက်င္

ဒါဏ္ရာရသူ အမည္မ်ားမွာ

၁) ဒိန္ မိုဟမ္မက္ဒ္ (ဘ) Mv နာဇိရ္ (၁၀ အိမ္မွဴး)

၂) ေမာဂ္ဂူးလ္ (ဘ) ေဖာ္ေဇာလ္ (၁၀ အိမ္မွဴး)

၃) ေအနာမူလႅာ (ဘ) ခါလာ ခ်န္ဒ္

၄) အာဘ္ဒူလ္ မနာဖ္ (ဘ) အဘၻာစ္

၅) ဂ်ာလာလ္ အာမက္ဒ္ (ဘ) ဘာ႐ွီရ္

၆) နီဇာမူဒၵိန္ (ဘ) အမ္ဇူလ္ဟူစိန္

၇) ႏူးရ္အာမက္ဒ္ (ဘ) နဘီဟူစိန္

၈) ေဖာ္ယာဇူး (ဘ) နာဇီးရ္

၉) ဘာ႐ွီးရ္ (ဘ) လြခ္မန္ ဟာကင္းမ္  တို႔ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေဒသခံ႐ြာသားတဦးကေျပာပါသည္။

“ထိိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို အဏာပိုင္မ်ားက ေမာင္ေတာေဆးရံုႀကီးသို႔ ပို႔ေပးခဲ႔ၾကၿပီးၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္းအာဏာပိုင္မ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား အား လက္နက္ကိုင္ ဓားျပမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊  ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္နိုင္ငံမွလာေသာ ဓားျပမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍လုပ္ႀကံသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း အေၾကာင္းမဲ႔စြပ္စြဲ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ဓားျပမႈမ်ား ကို အာဏာပိုင္တို႔ထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုင္ၾကားခဲ႔သည္။ အမွန္တရားကိုေၿပာရရင္- ဓားျပမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းသူမ်ားမွာ စစ္တပ္၊ ရဲ၊ လံုၿခံဳေရး (လံုထိန္း)၊ အၾကမ္းဖက္ ရခိုင္မ်ားနွင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ခ်္မွ Cox’s Bazaar MP ‘ေဘာဒီ’ မ်ားသာျဖစ္သည္။ ယၡဳ ၊ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ မ်ားကို၀င္ေရာက္စီးနင္းကာ သူတို႔အား ဖမ္းဆီးၿပီး နွိပ္စက္ညွင္းပန္း ေနၾကသည္။ ေဒသခံ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားရဲ့အေျခအေနေတာ္ေတာ္ဆိုးရြား ေနၿပီဟု တြင္ရွိေနသည္ ” ဟု ၄င္းေဒသခံကဆက္လက္ေျပာျပသည္။

မွတ္ခ်က္။။  Cox’s Bazaar MP ‘ေဘာဒီ’ သည္ ရခိုင္ျပည္ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕မွလူၾကြယ္ခ်မ္းသာ ဦးေက်ာက္ေတာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သစ္၀ါးကုန္သြယ္မႈ အမည္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခို၀ယ္ယူေရာင္းခ်မႈ စေသာ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ၄င္း ‘ေဘာဒီ’ သည္ ရလမ (ALP, ALA) အဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားကို အဓိကထား လက္နက္ေရာင္းခ်ေနသူျဖစ္ၿပီး အထက္ေဖၚျပပါ ဓါးျပမ်ားသည္လည္း ‘ေဘာဒီ’၏ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာစံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ ၄င္း ဓါးျပမ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီး ေဒသအတြင္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ တမင္သက္သာႀကံစည္ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္းဟု ယူဆပါသည္။ ရခိုင္ၿပည္ကိုခဲြထြက္နိဳင္ရန္အလို႕ငွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးခ်ည္းသာပါ၀င္ေသာ တရား၀င္တပ္မေတာ္ တစ္ခုဖဲြ႕စည္းေပးဖို႔ နိဳင္ငံေတာ္အစိုးရဆီကေန ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီႀကံစည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လုံထိန္းရဲႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီ (ALP) အဖဲြ႕ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳဓါျပမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္

လုံထိန္းရဲႏွင့္ ရခိုင္လြတ္ေၿမာက္ေရးပါတီ (ALP) အဖဲြ႕ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳဓါျပမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ Mv ဆယိဒ္ အာမိန္

 

ေ၀ဖန္၊ စံုစမ္းစရာ ရွိလွ်င္ editor@rvisiontv.com သို႕ အီးေမးလ္ ပို႕ေပးပါရန္။

Comments

comments

msa
By May 4, 2014 18:06

Follow me on Twitter

Facebook

1 hour ago
WATCH: #Rohingya Daily News 22 August 2017

WATCH: #Rohingya Daily News 22 August 2017
https://youtu.be/Wl9SnVCe7zo

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1024 »

Subscribe with us