ရခိုင္ေဒသ ႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏သမိုင္း- အပိုင္း(၂) [ဦးေ႒းလြင္ဦး]

tyn tyn
By May 14, 2013 18:56

ရခိုင္ေဒသ ႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏သမိုင္း- အပိုင္း(၂)   [ဦးေ႒းလြင္ဦး]

History of Arakan and Rohingya-By: U Htay Lwin Oo-

Ep(2)

ရခိုင္ေဒသ ႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏သမိုင္း- အပိုင္း(၂)    [ဦးေ႒းလြင္ဦး]

Comments

comments

tyn tyn
By May 14, 2013 18:56

Follow me on Twitter

Facebook

1 hour ago

WATCH: #Rohingya Daily News 17 August 2017
https://youtu.be/fXcM7pFH6sg

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1009 »

Subscribe with us