ရိုဟင္ဂ်ာဗီးရွင္း ျမန္မာပိုင္း သတင္း၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁)ရက္-၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

MD
By January 12, 2014 06:37

Follow me on Twitter

Facebook

7 hours ago
WATCH: #Rohingya Daily News 18 August 2017

WATCH: #Rohingya Daily News 18 August 2017
https://youtu.be/dX4gGxt1c18

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1013 »

Subscribe with us