Press "Enter" to skip to content

ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေဒၚစုဂ်ပန္တြင္ကတိေပး

၀၉.၁၀.၂၀၁၇

ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ မေန႔ တနလၤာေန႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳၿမိ့ဳမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ – ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏို္င္ငံရင္းႏွီးၿမဳပ္နွံမႈ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို သူမရဲ႕အစိုးရကအဖြဲ႔က ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့တိုးျမွင့္မႈနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ ကတိေပးေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တခ်ိန္ကတကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရဲ႕ ခ်န္ပီယံအျဖစ္ဆြတ္ခူးထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္က တိုင္းရင္းသားရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရွင္းလင္းမႈက်ဳးလြန္ခဲ့တာေတြကိုသိသိလ်က္ ေျပာဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူမရရွိခဲ့တဲ့အဖိုးတန္ဆုေတြ ဂုဏ္သိကၡာေတြဟာ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းလို႔လာတာပဲျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ တိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတြက္ ရခိုင္အေရးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ စိန္္ေခၚမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုမေျပာခင္လူနည္းစုမ်ားေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေနာက္ျပည္နယ္ကိုရည္ညႊန္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သူမနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးစိုးရိမ္မႈ ပူပန္မႈေတြရွိေနမယ္ဆိုပါက ပြင့္ပြင္းလင္းလင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ကာ တိုင္းျပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုဆြဲေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ကို သတိထားမိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄င္းတို႔ဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သဟဇာတ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ စီးပြားေရအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုရင္းႏွင္းျမွဳပ္ႏွံမႈေတြရွာေဖြၾကတဲ့အခါ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက အေရးႀကီးေႀကာင္း သူမကေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ရိုဟင္ဂ်ာ ၇သိန္းေက်ာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံအသီးသီးသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ႀကရာ ယခုအခါဒုကၡသည္ဦးေရ ၁သန္းဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ က်ဥ္းက်ဳပ္လွတဲ့ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားျဖင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာရင္ဆိုင္ကာ ေနထိုင္ေနရရွာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း သူမရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲရွိေနကာ ဝန္ႀကီး  ၃ ေယာက္နဲ႕ အမတ္ေနရာရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုကိုလည္း စစ္တပ္ကပဲ အစြမ္းထက္တဲ့ စစ္ေရးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က BBC အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၿကည္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကိုေၾကာက္ေနၾကရပါတယ္လို႔ မဟုတ္မမွန္လိမ္လည္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။တကယ္ဆိုႏိုင္ငံသားဥပေဒေရာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာပါၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္တိုင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ သမိုင္းအေထာက္အထားေတြနဲ႔တကြသိရွိႏိုင္ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ မြတ္စ္လင္မ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရဖို႔အတြက္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ပါ၀င္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိတိုင္ မြတ္စ္လင္မ္ေတြကို ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္မႈမ်ားအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းေတြၿပဳလုပ္ေနတာကို သိသိႀကီးနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ အာဏာအနည္းငယ္ရရွိတာနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး ကမၻာကိုတက္လိမ္ခဲ့တာကေတာ့ သူမရရွိခဲ့တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာဆုေတြကိုၾကည့္ၿပီး အင္မတန္အံ့ႀသတုန္လႈပ္မိေစပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲကို ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔မွာတက္ေရာက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ သူမဟာ ၀န္ႀကီးဇိုအာေဘးနဲ႔အတူေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာမယ္လို႔သိရပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအမုန္းစကားေျပာေနတဲ့ မ.ဘ.သ စာေရးဆရာေမာင္ေသြးခြ်န္(ခ) ကိုျမင့္စိုးအား ႏို္င္ငံေတာ္အၾကည္ညိုပ်က္ေစမႈပုဒ္မ ၅၀၅ (ဂ)ျဖင့္ မင္းကင္းၿမိဳ့နယ္တရားရံုးကေန ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ေက်ာ္က သတင္းေထာက္ ၄၅၀ နီးပါးဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ သတင္းစာဆရာမ်ားညီလာခံ (IJA18) မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကို၀လံုး နဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦး တို႔ကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးဖို ေတာင္းဆိုလုိက္ပါတယ္။

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသတင္းပညာဆိုတာဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ အာဏာ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားတာျဖစ္သလို အာဏာပိုင္အစိုးရေတြရဲ႕ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ မရွိတာေတြကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အားေကာင္းလာဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေစဖို႔ ေထာက္ပံ့တဲ့ သတင္းပညာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ပါရွိပါတယ္။

ကို၀လံုး နဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦး တို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲဲ႔ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရကာ အခုဆိုရင္ ၄င္းတို႔ဟာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေနရတာ ရက္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

More from ရိုဟင္ဂ်ာ သတင္းMore posts in ရိုဟင္ဂ်ာ သတင္း »
More from အာရ္ကာန္More posts in အာရ္ကာန္ »
More from ျမန္မာMore posts in ျမန္မာ »
Mission News Theme by Compete Themes.