ရိုဟင္ဂ်ာဗီးရွင္း ျမန္မာပိုင္း သတင္း၊ ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္-၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

tyn tyn
By January 3, 2014 18:37

Follow me on Twitter

Facebook

17 hours ago
WATCH: #Rohingya Daily News 16 August 2017

WATCH: #Rohingya Daily News 16 August 2017
https://youtu.be/Tbph623qUNE

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1006 »

Subscribe with us