ရခိုင္ေဒသ ႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏သမိုင္း- အပိုင္း(၂) [ဦးေ႒းလြင္ဦး]

tyn tyn
By May 14, 2013 18:56

ရခိုင္ေဒသ ႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏သမိုင္း- အပိုင္း(၂)   [ဦးေ႒းလြင္ဦး]

History of Arakan and Rohingya-By: U Htay Lwin Oo-

Ep(2)

ရခိုင္ေဒသ ႏွင္႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏သမိုင္း- အပိုင္း(၂)    [ဦးေ႒းလြင္ဦး]

Comments

comments

tyn tyn
By May 14, 2013 18:56

Follow me on Twitter

Facebook

10 hours ago
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေက်း႐ြာမ်

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ... See more

RVision TV News ၂၁ . ၀၈ . ၂၀၁၇ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အမွတ္ (၄) နယ္ေျမ၊ စခန္း ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1021 »

Subscribe with us