ဘူးသီးေတာင္ေထာင္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအက်ဥ္းသားမ်ားေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္း ႀကံစည္မွဴျဖစ္ႏုိင္

msa
By November 14, 2014 17:21

ဘူးသီးေတာင္ေထာင္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအက်ဥ္းသားမ်ားေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္း ႀကံစည္မွဴျဖစ္ႏုိင္

ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၄

Rvisiontv.com

ဘူးသီးေတာင္။ ။ ဤရက္ပိုင္းတစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္း ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုပါဝင္ေသာ အက်ဥ္းသားရာေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေဝးလံေခါင္ေသာေနရာသုိ႔ ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။

ထိုသို႔ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနရာ၌ ပထမအသုတ္ႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ႏွစ္သုတ္ေျပာင္းေ႐ြ႕ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္းခံရသူတစ္ဦး၏အစ္ကုိျဖစ္သူ၏ေျပာျပခ်က္အရ အက်ဥ္းသားေပါင္း အနည္းဆုံး အေယာက္ ၁၀၀-ေက်ာ္ခန္႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အက်ဥ္းသားအားလုံးနီးပါးဟာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံတဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴစေသာ ေဝးသီေခါင္လံေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနသည္ဟုထင္ရေၾကာင္း ဟူ၍ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ခံရသူမ်ားထဲတြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံေနရသူမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ရက္ ေစ့နီးပါးျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားလည္းပါဝင္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည္ဟုဆို၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး မဟုတ္မမွန္စြပ္စဲြလ်က္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်မွတ္ျခင္း ခံေနရသူ တစ္ဦး၏မိခင္က –

” ဟုတ္ပါတယ္ ၊ ကြၽန္မသားေလးလည္း ပါတယ္ ၊ သံတြဲအက်ဥ္းေထာင္ကုိ ေျပာင္းမယ္လို႔ေျပာတာပဲ ၊ ဒီမွာ ရိွေတာ့ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႕လို႔ရတာေပါ့ ၊ အခုက သံတဲြဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းေတာင္မသိဘူးျဖစ္ေနတာ ၊ ႏွိ္ပ္စက္မလားဆိုၿပီး စုိးရိမ္ရတာေပါ့ေလ ၊ သားအတြက္ စိတ္လည္းအရမ္းပူတယ္ ” ဟူ၍ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ေျပာရွာပါသည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပစ္ဒဏ္ရက္ေစ့မည့္သူတစ္ဦး၏ အစ္ကုိကလည္း သူ႔ေမာင္ေလးႏွင့္ပတ္သက္၍ စ္တ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပခဲ့ေသးပါသည္။

” ကြၽန္ေတာ္ ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕မယ္ၾကားလို႔ မေန႔က ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႕ခဲ့တာ၊ (ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္) ၊ ဒါေပမယ့္မေတြ႕ လိုက္ဘူးဗ်ာ၊ ေျပာင္းၿပီးပါၿပီတဲ့။ ေမာင္ေလးက ဇန္န္ဝါရီလဆို ျပစ္ဒဏ္ရက္ေစ့မွာေလ၊ အခုေတာ့ ဘယ္ဆီေျပာင္ေ႐ြ႕ခဲ့သလဲဆိုတာ တိတိက်က်မသိဘူး၊ မိသားစုအလုံးက စိတ္မေကာင္းျဖစ္သလို စိတ္လည္းအရမ္းပူေနတာေပါ့၊ ေမာင္ေလးကံၾကမၼာမွာ ျပန္လာခြင့္ေလး ကုန္ဆုံးေနၿပီလားမသိဘူး “

ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕က ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွ ဤကဲ့သုိ႔ အက်ဥ္းသားမ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ေနျခင္းအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ဳိးမ်ိဳးရိွေနပါသည္။ အမ်ားစုက ယခုေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အစည္းအဝးတက္ေရာက္ရန္ေရာက္ရိွလာေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘင္ကီမြန္ အပါအဝင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘမာစေသာ ကမာၻ႔ထိပ္သီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကုိ ျမန္မာအစုိးရ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့မည္ဆိုပါက ထိုေဆြးေႏြးမႈကုိ ကေလ့စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိး အမ်ားအျပားပါဝင္ေနေသာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕က အျပစ္မဲ့ေဒသခံ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကဲ့သုိ႔ အစုအလိုက္အၿပံဳလိုက္ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနသလား ဟူ၍ အလြန္စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနလ်က္ရိွပါသည္။

အေမရိကန္သမၼတအိုဘမာ မထမအႀကိမ္ ေရာက္ရိွခဲ့စဥ္ ရန္ကုန္တကၠသလိုလ္၌ မိန္းခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းအေပၚ မေက်နပ္၍ ထို႔ညေန႔၌ပင္ လုံထိန္းရဲႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အိမ္မ်ားကုိ မီးရိႈးၿပီး ကေလ့စားေခ်ခဲ့ေသာ သာဓကလည္းရိွေနပါသည္။ ယခုအခါ ေဒသခံ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အိုဘမာတို႔ျပန္သြားခဲ့မည္ေနာက္ပိုင္း မိမိတို႔အေပၚ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ရက္စက္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္စက္မႈမ်ား စတင္ေတာ့မည္လားဟု အလြန္ပင္ထိတ္လန္႔ စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကမႈ ႏိုင္ငံတကာမွ အက်ဥ္းေထာင္စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မ်ားေရာက္ရိွလာရန္ရိွေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္ႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ၊ နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္ေထာင္မွ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ ေနေစသလားဟူ၍ ခန္႔မန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။

ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႕ေနက်လူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ အက်ဥ္းသားအမ်ာစုမွာ ေပါ့ေရာင္ေရာဂါခံစားေနေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ အေရးအခင္းကာလတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက အျပစ္မဲ့ေဒသ ႐ိုဟင္ဂ်ာေပါင္း အေယာက္ (၈၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးခဲ့၍ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္အပါအဝင္ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေရးအခင္းလြန္ကာလ တြင္လည္း အျပစ္မဲ့ေဒသခံ ရိုဟင္ဂ်ာေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီကုိ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ပါသည္။

ေထာင္ေျပာင္းေ႐ြ႕ခံရသူအခ်ဳိ႕မွာ-

၁။ ဦးမာမတ္ဂ်ဴဟာရ္- ဘဂုံးနားေက်း႐ြာ၊ေမာင္ေတာ။ (ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္-၄၀)

၂။ ဦးယာယား – ဘဂုံးနားေက်း႐ြာ၊ေမာင္ေတာ။ (ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္-၁၀)

၃။ ဦးေဖာ္ေဇာလ္အမတ္ -ႏုိ႐ိုလႅာေက်း႐ြာ၊ေမာင္ေတာ။ (ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္-၁၀)

၄။ဦးအီဒီရိစ္ – ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၊ေမာင္ေတာ။ (ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္-၁၀)

၅။ ဦးအာယုပ္ -ၿမိဳ႕မကညင္တန္း၊ေမာင္ေတာ။ (ေထာင္ဒဏ္-၅ ႏွစ္)

သတင္း ေဆာင္းပါး၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခ်က္ မ်ား ေပးပို႕လွ်င္ editor@rvisiontv.com သို႕ အီးေမးလ္ပို႕ပါ။ Buthidaung Prison

Comments

comments

msa
By November 14, 2014 17:21

Follow me on Twitter

Facebook

4 hours ago

WATCH: #Rohingya Daily News 17 August 2017
https://youtu.be/fXcM7pFH6sg

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 1009 »

Subscribe with us